Price Templates by designscrazed

Cjenovnik

Scuba update program (obnavljanje vještina i kontrolni zaron) 40 €
Zaron sa obale 20 €
Zaron sa camca 35 €
Nocni zaron 40 €
Zaron u špilji ili kaverni 40 €
Zaron na olupini 40 €
Renta ronilackog seta opreme dnevno  20 €


 

Programi ronilacke obuke

DSD Program 50 €
DLD Program 30 €
OWD Program 330 €
AOWD Program 300 €
Rescue Program 350 €
Dive Master Program 600 €
EFR program obuke prve pomoci 100 €
napomena :u cijenu programa nisu uracunati nastavni materijali
 

Dnevni paket aranžman - Dva zarona

Oprema - lokacije: Galiola + tuneli

1 Ronioc

na brodu

60 €

2 Ronioca

na brodu

50 €

3+ Ronioca

na brodu

40 €

Dnevni paket aranzman - tri zarona

(Olupina-Kaverna-Spilja) + oprema - lokacije: Oreste ,Krekavica i Slatka pecina

1 Ronioc

na brodu

150 €

2 Ronioca

na brodu

120 €

3+ Ronioca

na brodu

100 €

Dnevni paket aranzman - tri zarona

( 2x olupina +caverna ) + oprema - lokacije :Tihany, Patrolac, Posejdonov grad

1 Ronioc

na brodu

170 €

2 Ronioca

na brodu

130 €

3+ Ronioca

na brodu

110 €

Trodnevni paket aranzman 7 zarona

oprema - Lokacije: Galiola, Tuneli, Oreste, Krekavica, Slatka pecina, Mogren, nocni zaron Przno

1 Ronioc

na brodu

230 €

2 Ronioca

na brodu

200 €

3+ Ronioca

na brodu

180 €

Tro dnevni paket aranzman 7 zarona

oprema, Lokacije: Galiola, Tuneli, Krekavica Slatka pecina, Tihany, Patrolac, posejdonov grad

1 Ronioc

na brodu

270 €

2 Ronioca

na brodu

230 €

3+ Ronioca

na brodu

200 €

Sesto dnevni paket aranzman 13 zarona

oprema - Lokacije: Galiola, Tuneli, Mogren, Krekavica, Slatka pecina, nocni zaron Przno, Tihany, Patrolac, Posejdonov grad, Svetionik,Oreste, Sveti Stefan, Minolovac

1 Ronioc

na brodu

360 €

2 Ronioca

na brodu

330 €

3+ Ronioca

na brodu

300 €BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS